درباره ما

درباره شرکت ارزانی

صنایع لاستیک ارزانی تنها تولید کننده بستر های لاستیکی مخصوص گاو در ایران در راستای اجرای سیاست دولت محترم در خصوص مکانیزاسیون دامداری ها و پس از ماه ها بررسی وبازدیدازفارم های دامداری هاد وبا بهره گیری از تجارب علمی و عملی خود در نهایت تشک لاستیکی و کفپوش دام را تولید نمود.دراین راستا استحکام و کارآیی فوق العاده بالای تشک،استقامت بیش از حد و اقتصادی بودن آن برای دامداری و سلامت دام بیشترموردتوجه قرارگرفته است.باتوجه به اقدامات انجام شده پیش بینی میشودکه میزان تولید وکیفیت،شیر تولیدی از نظر کاهش میزان بار میکروبی درحداقل زمان ممکن به وضوح مشاهده شود

صنایع لاستیکی سازی ارزانی

تنها تولید کننده بستر های لاستیکی (مت) به طور رول در ایران :

کف سازی راحت ویکپارچه برای خوابگاه، راهروها ، محوطه انتظار  شیردوشی ، سالن شیردوشی ،

بکس گوساله دانی، جلو آخور گاوداری ها