تشکهای صنایع لاستیک سازی ارزانی جایگزینی مناسب برای ماسه بادی و کود خشک در فری استال
(برگرفته از تشکهای شرکت kriburg آلمان)

تشکهای صنایع لاستیک سازی ارزانی جایگزینی مناسب برای ماسه بادی و کود خشک در فری استال
(برگرفته از تشکهای شرکت kriburg آلمان)

خصوصیات بستر در فری استال دامداری های صنعتی:
۱_ ضخامت مهمترین گزینه هنگام بستر سازی در فری استالها می باشد حداقل ضخامت توصیه شده برای تشک ۳ سانتی متر برای ایجاد حداکثر آرامش گاو شیری می باشد، تشکهای صنایع لاستیک سازی ارزانی با در نظر گرفتن لاستیک دارای ۶ سانتیمتر ضخامت می باشد.

۲_ خشکی نیز از خصوصیات بستر می باشد که علاوه بر ایجاد محیطی پاک و عاری از عوامل بیماری زا علی الخصوص باکتری های مولد ورم پستان، می تواند آسایش دو چندانی برای گاو شیری به ارمغان بیاورد.

۳_ نرمی و انعطاف پذیری مناسب و قابل قبول نیز دیگر خصیصه مهم در بستر فری استال می باشد که برای حفظ سلامت مفصلهای خرگوشی گاو شیری و آسایش دام حائز اهمیت است.

No Comments

Post A Comment