صنایع لاستیک سازی ارزانی تنها تولید کننده بسترهای لاستیکی دام به طور رول در ایران

کفپوش مخصوص گاو :

  • سالن شیر دوش
  • محوطه انتظارشیردوشی، مسیر راهروها
  • سالن شیردوشی

موارداستفاده تشک مخصوص گاو :

  • فری استایل
  • بکس های گوساله دانی
  • محوطه زایشگاه

 بستر لاستیکی مت :

  • برای حفظ سلامت دام، شستشوی راحت سالن دامداری و سکو های شیر دوشی و داخل فری استال استفاده می شود.

چرا فری استال وبستر لاستیکی(MAT)؟

به زبان ساده هدف اصلی استفاده از بستر لاستیکی در فری استال برای جلو گیری از ورم پستان و حفظ زانو، مفاصل از رطوبت وضربه ونداشتن استرس در مقابل سرما مخصوصا درفصول سردسال ونرم وراحت وتمیز بودن آن ونتیجه تولید شیر باد کیفیت وکمیت بیشتر است .

صنایع لاستیکی سازی ارزانی

تنها تولید کننده بستر های لاستیکی(مت) به طور رول در ایران

سالن شیردوشی  باید در نظر داشت مهمترین جایی که باید گاو آرامش داشته باشید در محطوطه انتظار و هنگام شیردهی است .کفپوش لاستیکی به علت نرم بودن هنگام شیر دوشی است .

صنایع لاستیکی سازی ارزانی

تنها تولید کننده بستر های لاستیکی (مت) به طور رول در ایران

صنایع لاستیک ارزانی تنها تولید کننده بسترهای لاستیکی مخصوص گاو در ایران در راستای اجرای سیاست دولت  محترم در خصوص مکانیزاسیون دامداری ها وپس از ماها برسی وبازدید از فارم های دامداری ها و بهرگیری از تجارب علمی وعملی خود در نهایت تشک لاستیکی وکفپوش دام را تولید نمود.